Nói chuyện Lịch Sử

Nói chuyện Lịch Sử

Đồng chí Nguyễn Tiến Tha - Chủ tịch UBND Xã Minh Quang  trong buổi nói chuyện lịch sử