Phần thi Áo dài truyền thống Vòng chung khảo Hội thi " Cô giáo tài năng duyên dáng " huyện Ba Vì