Tặng hoa lưu niệm cho các thí sinh tham gia Hội thi