A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tư số 27 ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2020 và Thay thế thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học .

Áp dụng từ năm học 2020-2021 đối với học sinh lớp 1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan