14/09/20  Tin tức - Sự kiện  15
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2020 và Thay thế thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học .Áp dụng từ năm học 2020-2021 đối với học sinh lớp 1
 08/09/20  Tin tức - Sự kiện  84
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT QG) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Công ty Honda Việt Nam (HVN) tổ chức Lễ Công bố chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2020 – 2021 với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ”.